درباره سازمان

وظایف سازمان

1 - اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.                  

2- استفاده  از امکانات در اختیار ، در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آئین نامه های اجرائی و دستورالعمل مربوط به آن .

 3- بکارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی ، برای سرویس های عمومی و ویژه.  

5- بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.

- 6استفاده و بکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانونی و انجام کارشناسی و مشاوره و تهیه تعرفه های خدماتی و ایجاد امکانات لازم برای سرمایه گذاری و راه اندازی سیستم های جدید تاکسیرانی و یا مکمل سیستم های موجود با همکاری و مشارکت کلیه اشخاص و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری مجاز و بانک ها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه های مربوط به تاکسیرانی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش ، اجاره و استیجاره و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت آیین نامه اجرائی.

7-اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگانها و نهادها و وزراتخانه ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی.

8-بررسی  و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به

شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و اجرای فرم ، رنگ ، تعداد ، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم ظرفیت مجاز کلیه تاکسیها با رعایت کامل مقررات  . آئین نامه اجرائی قانون مربوط و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی ترافیک و وزرات کشور.

9-مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبدا مقصد سفرهای شهری با رعایت و در نظر گرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندیهای مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص شده با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر ، بویژه در مناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجوئی ، مدارس و مناسبت های خاص نظیر مسابقات ورزشی ، جشنهای مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره ...

10-نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند.

11-صدور و   لغو   تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی ) از طریق شهرداری براساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل های صادره از سوی وزرات کشور.
12-تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه.

 

معرفی مدیرعامل

سرپرست سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر

«رضا میرزایی»

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 129 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top