در اجراي لايحه قانون تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري و قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون مذكور مصوب 20/5/72 مجلس شوراي اسلامي و و همچنين در اجراي آيين نامه اجرائي قانون مرقوم به منظور حسن اداره امور تاكسيراني شهر كرمان و مراقبت و بهره برداري صحيح از تاكسيهاي حمل مسافر و عنداللزوم افزايش تعداد تاكسيها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتيبي كه از هر جهت متناسب با احتياجات و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر در آينده باشد در سال 1375  سازماني به نام سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني  كرمان تشكيل گرديد.

سازمان تاكسيراني  كرمان سازماني است وابسته به شهرداري كرمان كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري و مطابق با مفاد مواد اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره مي شود.

 

معرفی مدیرعامل

سرپرست سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر

«رضا میرزایی»

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top